plockepinn - vi var som drivved -

      jag samlade ihop de verktyg som kunde tänkas

behövas - skrapnos
dags att gå hem